List pasterski Ks. Arcybiskupa

Czy jesteśmy JEDNO?

Drodzy bracia i siostry,

W tym miesiącu przeżywamy wydarzenie, które skłania nas do zastanowienia, na ile jesteśmy chrześcijanami, takimi, jakimi chce nas Jezus Chrystus.

29 czerwca, w uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła, papież Franciszek przekazał paliusze nowo powołanym Arcybiskupom Metropolitom, w tym również mnie. Paliusz metropolitalny to biały wełniany pas zakładany na ramiona biskupa. Przedstawiciel papieża w Grecji, ks. bp Edward Joseph Adams nałoży mi paliusz 3 października, w czasie uroczystości św. Dionizego Areopagity.

Wyjaśniając znaczenie paliusza, Ojciec Święty powiedział nam: Paliusz, który dziś otrzymujecie, jest znakiem przedstawiającym owcę, którą pasterz niesie na swych ramionach, jak Chrystus, Dobry Pasterz i dlatego jest symbolem waszego zadania duszpasterskiego; jest to „liturgiczny znak komunii, która jednoczy Stolicę Piotrową i Następcę Piotra z metropolitami, a za ich pośrednictwem z innymi biskupami na świecie”. Co dokładnie ma na myśli papież, kiedy mówi o komunii łączącej biskupa Rzymu z metropolitami i innymi biskupami?

Jezus Chrystus w modlitwie do Boga Ojca w Wielki Czwartek prosił żarliwie za nas, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17,21).

Więc by świat uwierzył w Chrystusa Zbawiciela, potrzebuje zobaczyć w chrześcijanach COŚ INNEGO od tego, co widzi w niechrześcijanach: JEDNOŚĆ a nie podział – że wszyscy są JEDNO. Jak pisze św. Paweł Apostoł: Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało (…) Nie może oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was» (1 Kor 12,13.21). Przez wieki Kościół bardzo dobrze to rozumiał. Dlatego w czasie Eucharystii kapłan modli się w imieniu wszystkich: abyśmy się stali JEDNYM ciałem i JEDNĄ duszą w Chrystusie.

         Ale to wszystko może pozostać piękną teorią bez odbicia w rzeczywistości. Zobaczymy na jednym tylko przykładzie, jak wygląda w praktyce ta Jedność. Jako biskup w ubiegłych miesiącach współpracowałem z Radą Duszpasterską, by zaoferować pomoc księżom proboszczom i przygotować duchowy pokarm dla pogłębienia wiary katolików we wszystkich parafiach. Ustaliliśmy projekt trzech spotkań dla wiernych w każdej parafii. W najbliższym czasie księża zaproponują dogodne daty tych spotkań.

JEŚLI księża nie będą współpracować w tej inicjatywie, to w czym będzie się wyrażać ich jedność i komunia z biskupem, którą przyrzekali w dniu święceń kapłańskich? Jak dadzą swoim parafianom świadectwo jedności?

JEŚLI księża będą współpracować, ale parafianie nie będą zainteresowani i powiedzą: „Ach, mam na głowie ważniejsze rzeczy niż pogłębianie wiary” – gdzie będzie wtedy ich jedność z księżmi i biskupem? Przez swoją obojętność staną się częścią organizmu, która odcina się od głowy, jaką jest Chrystus – uobecniony w osobie biskupa i księży.

Chrystus pragnie, by wszyscy byli jedno, aby świat uwierzył. Jeśli jednak będą wśród nas rozdźwięki i podziały, to gdzie świat zobaczy JEDNOŚĆ, by móc uwierzyć, że Chrystus ma moc przemiany ludzkich serc?

Ateny, 1 X 2015 r.                                                Ks. Abp Sebastian

Ogłoszenia parafialne

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

04.10.2015

♦  Za tydzień będziemy gościć w naszej parafii ks. biskupa Stanisława Stefanka. Uroczysta Msza św. z jego udziałem w niedzielę o 9:30.

  Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami dziś po Mszy św. o 9:30 w sali pod kościołem.

  Spotkanie organizacyjne dla dzieci zapisanych na katechezę niedzielną odbędzie się 11 października o 12:00 w sali przy Alkiviadou 23. Natomiast po Eucharystii o 12:30 będzie spotkanie dla rodziców wszystkich dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Św. Uroczystość komunijna planowana jest w trzecią niedzielę maja.

  Na wspólną adorację Najśw. Sakramentu zapraszamy w czwartek po wieczornej Eucharystii.

  W październiku odmawiamy różaniec w poniedziałek, wtorek i czwartek o 18:30 oraz w niedzielę o 8:45.

  W kancelarii można się zapisać na pielgrzymkę do Plaka Kerateas, gdzie po odmówieniu różańca wszyscy wezmą udział w Eucharystii sprawowanej przez ks. arcybiskupa Sebastiana. Odjazd autokaru w niedzielę 11 października o godz. 15:15 z ul. Acharnon blisko kościoła. Przy zapisie prosimy o wpłacenie 5 euro. Dzieci są zwolnione z opłaty.

  Dla osób powyżej 60 roku życia Caritas Athinas proponuje w tym dniu całodzienną wycieczkę w okolice Sounio, która zakończy się wieczorem w Plaka Kerateas. Koszt 10 euro – zapisy przez telefon podany na plakacie Caritas – 210.3626.186.

  Spotkanie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej wyjątkowo odbędzie się w trzecią niedzielę października.

  Zachęceni przez Księdza Arcybiskupa planujemy spotkania formacyjne dla małżeństw – zwłaszcza tych, które świętować będą wkrótce I Komunię lub bierzmowanie swoich dzieci. Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 13 października o 19:30.

  Lekcje języka polskiego odbywają się w soboty o 13:30 w sali przy Alkiviadou 23. Są wolne miejsca również dla dzieci, które bardzo słabo mówią po polsku.

  Od czwartku porady prawne będą udzielane przy ul. Alkiviadou 23. By uzyskać poradę, koniecznie należy umówić się przez telefon: 697.692.4552.

  Na tablicy ogłoszeń dostępne są informacje na temat wyborów do Sejmu i Senatu RP.

  Poszukujemy kontaktu z panią Bożeną Samol.

 

Po udanej pielgrzymce do Agia Theodora siostra Halina proponuje kolejny wyjazd za dwa tygodnie – tym razem w okolice Kalavrity. W programie zwiedzanie jaskini Limnon i monasteru Agia Lavra. Koszt udziału dla dzieci 19 euro, dla dorosłych 23 euro. Prosimy o zapisywanie się w ciągu tego tygodnia, bo w niedzielę wypada potwierdzić, czy wyjazd się odbędzie.

agia lavra

Agia Lavra

 

Medytacja biblijna na 27. niedzielę zwykłą – 4 października 2015

Albo wolność albo samowola

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: Znajduję się pośród znajomych i wychodzi drażliwy temat. Różnica zdań mówiących i słuchaczy. Kłótnie. Przekrzykiwanie. Bez argumentów. Do czego dochodzimy? Do redukcji. Usiądę spokojnie i posłucham Jezusa.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę prawdziwej wolności, o odkrycie daru bycia dzieckiem Bożym.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mk 10,2-16

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił niedzielanapisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

W imię pseudowolności redukuje się i deformuje. A jakże inaczej nazwać samowolę tzn. wszystko mi wolno za wszelką cenę i bez oglądania się na odpowiedzialność?! To jest pseudowolność. Nieograniczona niczym i nikim wolność staje się mordercza i zabójcza dla jej czciciela i tych, którzy taką wersją oddychają, a przy okazji zabija się i morduje także przeciwników.

Spojrzenie na kobietę

Spójrzmy na kobietę i kobiecość. Została ona na bazie pseudowolności zredukowana do mniej czy bardziej eksponowanego kawałka ciała. Choć tyle się mówi o równości, a dokładnie parytetach, o prawach stanowienia to pokazuje się kobietę jako obiekt pożądania, korzysta się (lepiej rzec wykorzystuje) z niej jak z przedmiotu, który przyciąga (np. w większości reklam pojawia się mniej czy bardziej skąpo ubrana kobieta). Czemuż to ci, którzy tyle walczą o równouprawnienie nie widzą całego przemysłu pornograficznego i nie tylko, który wykorzystuje kobiety? Czemuż to „wyzwoleni” nie dostrzegają, że zabijana jest systematycznie kobiecość w wołaniu o „prawo do brzucha”, a milczeniu (a dokładnie zabieraniu) prawa do głowy, do myślenia, do reflektowani

więcej ⇒

Pielgrzymka na Peloponez

W niedzielę 27 września odbyła się parafialna pielgrzymka na Peloponez do dwóch klasztorów. Jeden z nich znajduje się nieopodal Koryntu i nosi Nazwę „Osios Patapios” czyli Błogosławiony Patapios. W klasztorze spoczywa ciało błogosławionego mnicha, który żył w IV i V naszej ery i pochodził z Egipskiego miasta Teby. Jest to błogosławiony szczególnie czczony w Grecji, do dziś jego ciało zachowało się w całości. Licznie przybywający pielgrzymi wypraszają wiele łask. Klasztor znajduje się w górach, stąd przy okazji można było zachwycać się widokami Koryntu i jego okolic.

Pielgrzymka na Peloponez

Pielgrzymka na Peloponez

Drugim miejscem, do którego udała się Pielgrzymka, była miejscowość Agia Teodora, czyli Święta Teodora. Wioska ta nosi imię świętej Teodory, która oddała swoje życie w obronie wiary i przed śmiercią, na którą została niewinnie skazana powiedziała: „Boże spraw, żeby moje ciało stało się kościołem, moja krew rzeką, a moje włosy drzewami”. Po dzień dzisiejszy na dachu małego kościoła wyrasta 17 drzew czyli tyle ile lat miała święta w chwili śmierci, a wokół kościoła płynie rzeka. W miejscowości Agia Teodora o. Krystian Jucha SJ, który pielgrzymował z parafianami, odprawił Mszę św. w intencji s. Edyty, która niedawno temu obchodziła imieniny. Mieliśmy również czas na indywidualną modlitwę, oraz spotkanie przy stole. W pielgrzymce wzięło udział 50 osób.

 

Ogłoszenia parafialne

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

20.09.2015

 • Do końca września przyjmujemy zgłoszenia na katechezę niedzielną i lekcje języka polskiego.
 • Spotkanie Komórki Ewangelizacji w poniedziałek po Eucharystii.
 • Spotkanie grupy Ojca Pio we wtorek po Eucharystii. Wspomnienie św. Ojca Pio przypada w środę. Msza w języku greckim o 19:00.
 • Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 17.00
 • Pielgrzymka do Agia Teodora odbędzie się w następną niedzielę 27 września. Zbiórka uczestników przed kościołem punktualnie o godz. 8.00. Przewidywany powrót około godz. 20.00. Podczas wyjazdu zostanie odprawiona Msza Święta. Dłuższy postój przewidziany jest przy restauracji Goody’s, gdzie można zakupić coś do jedzenia.
 • Pan Zenon Gondek zaprasza na treningi siatkówki w środę o godz. 20:00 na boisku przy ul. Tsocha (obok stadionu Panathinaikos) – tel. 698.7660.778

Ogłoszenia parafialne

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

13.09.2015

 • Eucharystię na rozpoczęcie roku szkolnego odprawimy w niedzielę 13. września o godz. 12:30.
 • Do końca września przyjmujemy zgłoszenia na katechezę niedzielną. Przeznaczona jest ona dla uczniów niezapisanych do Polskiej Szkoły, ale dobrze mówiących i czytających po polsku. Do I Komunii przygotowywane będą dzieci z rocznika 2006 i 2007, do bierzmowania uczniowie z III klasy gimnazjum i starsi. Dzieci mówiące po grecku można zapisać na katechezę u księdza Petrosa.
 • W poniedziałek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Św. Eucharystia w języku polskim i greckim o 19:00.
 • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorek o 19:00.
 • Spotkanie grupy Emaus w czwartek po Eucharystii.
 • Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 17.00
 • W przyszłą niedzielę po Mszy o 9.30 spotkanie osób zapisanych na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Proszę przynieść brakujące 100 euro, 350 dolarów oraz paszporty, kto jeszcze nie podał numeru.
 • Zainteresowanych lekcjami języka polskiego – zarówno dzieci jak i dorosłych – prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
 • Zapisy na kurs języka greckiego odbędą się we wtorek 15. września o godz. 18:30 w sali przy Alkiviadou 23.
 • Na prośbę rodziny poszukujemy kontaktu z panem Markiem Chlipałą z Pruchnika, lat 33.
 • W niedzielę 27. września organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do monastyru Agios Patapios i Agia Teodora. Są jeszcze wolne miejsca – prosimy o szybką decyzję. Przy zapisie w kancelarii przyjmujemy 15 euro od dorosłych i 10 euro od dzieci.

List pasterski Księdza Arcybiskupa

Co jest źródłem naszej nadziei?

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Od pewnego czasu czułem potrzebę, by regularnie się z Wami komunikować. W przyszłości raz w miesiącu będę kierował do Was krótki list podobny do tego, od którego dziś zaczynam.

W tym miesiącu udzielę święceń diakonatu księdzu Alfonso Spadaro. Uroczystość odbędzie się w parafii św. Jana w Psychiko w sobotę 12 września o godz. 18:30.

Potrzeba święcenia diakonów we wspólnocie Kościoła pojawiła się już w czasach apostolskich. Chrześcijanie spotykali się w prywatnych domach (nie mieli jeszcze kościołów), spożywali wspólny posiłek, odprawiali Eucharystię i okazywali braterską miłość, dzieląc się pieniędzmi i żywnością z ubogimi rodzinami.

Kiedy wzrosła liczba wiernych, pojawił się problem posługi najbardziej potrzebującym. Apostołowie musieli poświęcać więcej czasu na rozdzielanie żywności. Była to wielka pokusa, bo ludzie mają tendencję, by bardziej koncentrować się na potrzebach materialnych i przez to mniej czasu poświęcać na potrzeby duchowe.

Jaką decyzję podjęli Apostołowie?

Św. Piotr Apostoł powiedział: Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym (Dz 6,2-5).

Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej decyzji Apostołów?

 1. Każdy powinien wypełniać swoją własną misję a nie misję innych osób. Podstawowym zadaniem diakonów była troska o potrzeby materialne wiernych a w dalszej kolejności nauczanie i katecheza. Pierwszym i najważniejszym zadaniem biskupów i księży jest prowadzenie wspólnoty przez modlitwę i posługę Słowa.
 2. Czego oczekujesz od swoich księży? Być może przychodzisz tylko do kancelarii parafialnej po dokumenty lub pomoc materialną i nie interesuje cię głoszone w kościele Słowo Boże i wspólna modlitwa?
 3. Czy potrafisz się modlić – czyli stanąć przed Bogiem i z Nim rozmawiać? Jak często rozmawiasz z Bogiem? Na jakie tematy? Czy prosisz o dobra doczesne, czy o twoje wieczne zbawienie?
 4. Czy wiesz, w co wierzysz? Z jakiego powodu wierzysz? W jakim celu wierzysz? To znaczy, czy przyjąłeś kerygmat – czy znasz Katechizm Kościoła Katolickiego?
 5. Czy znasz Słowo Boże? Czy czytasz Pismo Święte? Czy opierasz swoje życie na radości i nadziei, która płynie z Ewangelii?

Mój Bracie i moja Siostro, oczekujcie więcej od swoich księży. Proście o pomoc, by pełniej żyć wiarą, by cieszyć się z posiadanej wiary i zgodnie z zachętą św. Piotra bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (1 P 3,15).

Z miłością naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa

                              Ks. Arcybiskup Sebastian

Ogłoszenia parafialne

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

30.08.2015

 • We wrześniu powracamy do stałego programu nabożeństw. W sobotę będzie Msza po grecku o 19:00 i po polsku o 20:00. Msze św. w niedzielę o 9:30, 12:30 i 19:00.
 • W pierwszy piątek możliwość spowiedzi od godz. 18:00 do 19:30. Będzie tylko jedna Msza koncelebrowana w języku greckim i polskim o godz. 19:00, a po niej nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. Jeśli będzie taka potrzeba, na koniec będzie udzielona Komunia św.
 • Eucharystię na rozpoczęcie roku szkolnego odprawimy w niedzielę 13. września o godz. 12:30.
 • Od przyszłego tygodnia przyjmujemy zapisy na katechezę niedzielną i lekcje języka polskiego.
 • Zapisy na kurs języka greckiego odbędą się we wtorek 15. września o godz. 18:30 w sali przy Alkiviadou 23.

Ogłoszenia parafialne

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

09.08.2015

 • W sobotę obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Msza św. o godz. 9:30 i 19:00. Nie będzie Mszy o 20:00. Od godz. 18:00 zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu. Przed rozpoczęciem Mszy o 19:00 odprawimy nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • Potrzebna jest krew dla jednej osoby.
 • W tych dniach po długiej chorobie zmarła Patrycja Maliszewska. Przed kościołem będą zbierane datki do puszek na pokrycie kosztów pogrzebu w Polsce.

UWAGA

  W lipcu i sierpniu Msze św. niedzielne będą odprawiane o godz. 9:30 i 19:00. W soboty będzie tylko jedna Msza o godz. 20:00.

  W niedziele o godz. 9:00 rano zapraszamy na różaniec, o  godz. 18:00 na adorację Najświętszego Sakramentu.

  Ze spowiedzi można skorzystać pół godziny przed Mszą. Nie będzie możliwa spowiedź w czasie Mszy św.

  W lipcu kancelaria będzie otwarta tylko przez chwilę po zakończeniu każdej Mszy św. w języku polskim. Na załatwienie niektórych spraw trzeba będzie zaczekać do sierpnia. W nagłych wypadkach proszę kontaktować się przez telefon: 697.8286.094