Zaproszenie na Seminarium Odnowy Wiary

Medytacja biblijna na 2. niedzielę zwykłą – 18 stycznia 2015

Powszechne powołanie

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: będę świadkiem spotkania i rozmowy Pana Jezusa z uczniami Jana i całej „lawiny”, który ruszyła, kiedy otwarli się na Mistrza, kiedy poznali „gdzie mieszka” i z Nim „pozostali”.
Wprowadzenie 2: prosić o to, bym przeżył jeszcze raz chwilę odkrycia mego „powołania”.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 1,35-42

Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr.


Przestrzeń powołania

Zrobić przestrzeń… by Bóg mógł wejść i odmienić… Uczyć się tego jak Samuel… posłuchać innych… to ode mnie zależy! Czasami nie mamy zielonego pojęcia o tym co się dzieje, co wcale nie oznacza, że źle jest. Nieznane straszy tak długo, jak długo nie stanie się poznanym. Brak (chęci) poznania zaciemnia, gmatwa, nic nie rozwiązuje.
niedziela
Czego szukacie? – Gdzie mieszkasz? – Chodźcie, a zobaczycie. – Poszli i zobaczyli. Oto właściwy kierunek. Konkret pytania i odpowiedzi. Bez tego dusimy się we własnym sosie. Nie oznacza, że wszystkiego musimy popróbować. Przecież są inni, którzy już coś doświadczyli i mogą nas nauczyć. Czy człowiek musi być głupi przed i po szkodzie?

Wolności i uczciwości w tym potrzeba. Czy Jan Chrzciciel wścieka się, że uczniowie poszli do kogoś innego? Oto dojrzałość człowieka, który żyje Bogiem. Wiedząc, co jest najważniejsze tam prowadzi swych uczniów. Nie do siebie mamy przywiązywać ludzi (czytaj też uzależniać), bo pomimo wielkich dobrych pragnień mój horyzont jest skończony.
więcej ⇒

SEMINARIUM ODNOWY WIARY

plakat-net

Medytacja biblijna na Święto Chrztu Pańskiego – 11 stycznia 2015

Znajomość Jezusa Chrystusa

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: jestem nad wodami Jordanu. Obserwuję tych, którzy przychodzą do Jana Chrzciciela. Dostrzegam Kogoś, na kogo wskazuje Chrzciciel wołając: Oto Baranek Boży.
Wprowadzenie 2: prosić o to, bym odkrywał nieustannie głębię i moc sakramentu chrztu świętego.


Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mk 1,6b-11

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.


Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu

Zdanie twierdzące! Jak znamy?
niedziela-01-11
Znamy… odszedł w klimacie skandalu, wszak jak niewolnika lub złoczyńcę Go ukrzyżowano. Jego szkoła rozleciała się na cztery wiatry. Uczniowie uciekli w największe zakamarki. Wcześniej jakieś dziwne pochodzenie, nie wiadomo skąd, co tam z Jego Matką było. Postać Józefa gmatwa jeszcze bardziej… my tam swoje wiemy, a inni jeszcze opowiadają… Smaczek? Wielka niewiadoma? Jeden z wielu fantastów pragnących zmienić świat. Udało Mu się? Zabili Go, a potem – jak twierdzą Jego uczniowie i kobiety, które za Nim szły (to kolejny przyczynek do domysłów, bo plotkami ich nazwać nie wolno) – powstał z martwych. Taki news sensacyjny na poziomie brukowców, który niestety podejmują też liczące się gazety. Jednak w większości milczy się o Nim, bo dziś to niemodne, wręcz szkodliwe wspomnieć o Nim.

My tu jesteśmy. Tu, gdzie tworzymy wspólnotę Kościoła, który On, Jezus z Nazaretu założył. Znamy Go?! Jako kogo? Nie chodzi o książkową wiedzę, nie chodzi o katechizmowe formułki. To nie lekcja historii do odpytania. To nie spotkanie do zaliczenia, by inni widzieli i nie mieli mi co zarzuci
ć.
więcej ⇒

Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
28.12.2014

• Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu szopki i dekoracji kościoła. Szczególne podziękowanie dla siostry Haliny, pani Bieleń, pana Ciosa, Durki, Tokarza i państwa Tomczyków.
• W środę 31 grudnia o godz. 19:00 odprawimy Eucharystię w języku greckim i polskim, a po niej nabożeństwo dziękczynne na zakończenie roku.  1 stycznia porządek Mszy niedzielny.
• W pierwszy piątek stycznia spowiedź zaczniemy od godz. 18:30 (później niż zwykle). Msza po polsku o 20:00.
• Za tydzień po każdej Eucharystii odbędą się zapisy na kolędę.
• W kancelarii dostępny jest Posłaniec Serca Jezusowego i kalendarze w języku polskim i greckim.

Medytacja biblijna na Niedzielę Świętej Rodziny – 28 grudnia 2014

Zaprzęg, lejce i cel podróży

Tekst ewangelii: Łk 2,22-40

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek,
niedziela-28.12imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Nie wyobrażenia, a fakty

Święta Rodzina. Sielanka? Bajka? Wystarczy spojrzeć na opisywane wydarzenie i oto przed oczyma rysuje się rzeczywistość rodziny, która wzrasta, także pośród trudów, które podejmuje i braków, z którymi się boryka. Utworzyliśmy fałszywy obraz tej Rodziny, a co za tym idzie mamy wykoślawiony obraz rodziny.

Wierzymy, że Syn Boży stał się człowiekiem, że przyjął na siebie kondycję ludzką w całej prawdzie, to jakże możemy mówić, że rodzina, w której wzrastał jest poza światem? Spróbujmy opisać Świętą Rodzinę. Maryja, prosta dziewczyna z Nazaretu, malutkiej miejscowości w Galilei. Józef, emigrant z Betlejem, stolarz według tradycji, bez stałego zatrudnienia. Ubodzy, mieszkający w grocie przerobionej na pokój.

To są fakty historyczne. A co każdy z nas nosi w swojej głowie? Niech sobie odpowie jak to ma się do faktów wyżej wspomnianych. Zawieszając Boga w próżni nie dziwmy się, że tam się znajduje. Skoro niedowierzamy, że On jest tak blisko nas to nie płaczmy, że brakuje nam bliskości. Skoro nie zapraszamy Go do serca, do rodziny, to nie miejmy pretensji, że zostajemy sami. Jego przyjście nie oznacza, że wszystko zostało załatwione! Trzeba jeszcze przyjęcia Daru i rozpakowania go.

więcej ⇒

Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA ADWENTU
21.12.2014

• Dziś ostatni dzień zapisów na Wieczerzę Wigilijną.
• W kancelarii dostępne są kalendarze i opłatki.
• Na kolejny koncert świąteczny zapraszamy dziś o 20:30 w kościele. W programie m.in. utwory Bacha, Vivaldiego, Mozarta.
Pasterka w języku greckim będzie o 19:00, w języku polskim – o 20:30 i 22:00.

 

TERMINY MSZY ŚWIĘTYCH

 

Środa
24.12.2014

WIGILIA

Czwartek
25.12.2014

BOŻE NARODZENIE

Piątek
26.12.2014

Św. Szczepana

Czwartek
01.01.2014

NOWY ROK

Wtorek
06.01.2014

OBJAWIENIE PAŃSKIE

  9.30 9.30 9.30 9.30
  11.00 grecka 11.00 grecka   11.00 grecka   11.00 grecka
  12.30 12.30 chrzest 12.30 12.30
18.00 Wieczerza Wigilijna        
19.00 Pasterka grecka   19.00 19.00 19.00 19.00
20.30 Pasterka
22.00 Pasterka

 

 

TERMINY SPOWIEDZI

 

Poniedziałek  22.12.2014  Wtorek
23.12.2014
Środa
24.12.2014

Wigilia

10.00-12.00  17.00-19.00 10.00-12.00  17.00-19.00 10.00-15.00  spowiada jeden ksiądz

 

  • prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę
  • 25 i 26 grudnia nie spowiadamy

Ogłoszenia parafialne

III NIEDZIELA ADWENTU
14.12.2014

• O godz. 13:30 zapraszamy na KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczniów polskiej szkoły.
• Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorek o 19:00.
• Jakub, człowiek, który walczył z Bogiem – to temat spotkania grupy biblijnej w środę o 19:30.
• Eucharystia z okazji urodzin ojca Krystiana odprawiona będzie w czwartek o 19:00.
• Na mszę roratnią zapraszamy w sobotę o 7:00 rano.
• Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania za tydzień po Mszy św. o godz. 9.30
• W kancelarii dostępne są opłatki i kalendarze katolickie.
• Na parafialną Wieczerzę Wigilijną można się zapisać do 20 grudnia. Osoby dorosłe płacą 10 euro, dzieci i ubodzy – jedno euro.
Pasterka w języku greckim będzie o godz. 19:00, w języku polskim – o 20:30 i 22:00.
• Kolejny koncert muzyki klasycznej odbędzie się za tydzień o 20:00.
• Po Wielkanocy planujemy pielgrzymkę do Medjugorie. Przy zapisie w kancelarii należy wpłacić zaliczkę 20 euro. Szczegóły w gablotce.

Medytacja biblijna na III niedzielę Adwentu – 14 grudnia 2014

Kim dla mnie jesteś?

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: wyobrażę sobie sytuację przepytywania – jednak nie chce się słuchać odpowiadającego, bo pytający już ma „gotowe” odpowiedzi. Ileż wtedy niezrozumienia, braku otwartości na słowo?
Wprowadzenie 2: prosić o to, bym usłyszał przechodzącego Pana w mojej codzienności.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 1,6-8.19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.


Kto ty jesteś?

atenyDwa podstawowe pytania: Czy jestem człowiekiem? Czy jestem chrześcijaninem? I co to oznacza w praktyce? Jasne i na nasze czasy mocne zapytanie skierowane tak bezpośrednio do mnie. Pojawiłem się na świecie. Wierzę, że posłany przez Boga. Przyszedłem na ten świat, aby dać świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by stać się narzędziem w rękach Pana, narzędziem pomagającym w obudzeniu wiary. To zewnętrzne opisy, które mogą naprowadzić nas na właściwą ścieżkę. Być może do wyrecytowanych definicji podobne, bo wiele takich sformułowań wypowiadamy jednym tchem często nie zastanawiając się nad nimi. Tak, jestem wierzącym, katolikiem i… jak to się przekłada na codzienne życie? W czym to widać, bo nie żyjemy w podziemiach, w ciemnościach?

Dlatego jeszcze jedno zapytanie: Co mówisz sam o sobie? Psychologowie mówią o tym, jak ważna jest samoświadomość, ale w tym pytaniu jest coś innego. Ono nie skupia na sobie. Ono daje możliwość opowiedzenia się, a wiadomo, że wraz z nim przychodzą też konsekwencje wyboru. więcej ⇒

Ogłoszenia parafialne

II NIEDZIELA ADWENTU
07.12.2014

„Życie nam dano” to hasło rekolekcji prowadzonych przez biblistę ks. Marka Wysockiego. Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach w poniedziałek i wtorek o 19:00.
• W tym tygodniu nie będzie spotkania grupy biblijnej.
• W czwartek po Eucharystii wspólna adoracja Najśw. Sakramentu.
• Na mszę roratnią zapraszamy w sobotę o 7:00 rano.
• W kancelarii dostępne są opłatki i kalendarze katolickie.
• Przyjmujemy zapisy na parafialną Wieczerzę Wigilijną. Osoby dorosłe płacą 10 euro, dzieci i ubodzy – jedno euro.
• W piątek 12 grudnia stowarzyszenie „Mieszko” zaprasza na forum dyskusyjne na temat działalności trenerskiej Kazimierza Górskiego. Szczegóły na afiszach.
• Koncert świąteczny z udziałem greckiego chóru dziecięcego odbędzie się dziś o 20:15 w sali pod kościołem.
• Po Wielkanocy planujemy pielgrzymkę do Medjugorie. Przy zapisie w kancelarii należy wpłacić zaliczkę 20 euro. Szczegóły w gablotce.

• Za tydzień zapraszamy do udziału w kiermaszu charytatywnym.  Będzie on skromniejszy niż w latach ubiegłych. Po każdej Mszy św. będą do kupienia pączki i pierogi. A od godz. 13:30 posłuchać będzie można kolęd w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły.